Villkor

Allmänna villkor
Dessa villkor reglerar kundens inköp och användning av varor och tjänster som tillhandahålls av Nordic Print AS, nedan kallad leverantören. Villkoren gäller för all försäljning av leverantören så länge inget annat avtalats skriftligt mellan parterna.

1. Egenskaper hos varorna
Egenskaperna hos produkterna är lätt tillgängliga på säljarens hemsida. Där hittar du information om egenskaperna hos namnettiketter, mitt ID och namn stämpel.

2. Priser och leverans
Priser på varor och tjänster är lätt tillgängliga på leverantörens webbplatser. Alla angivna priser är inklusive moms och frakt. Totalpris uppträder innan kunden bekräftar bokningen av de varor och tjänster.

 

Leverantören skickar automatiskt en orderbekräftelse via e-post när kundens beställning mottagits. Kunden är skyldig att undersöka att detta är förenligt med den ordning när det gäller produktutveckling, innehåll, kvantitet och pris. Bokningen är bindande så snart den är registrerad på uppdragstagarens server.

 

Beställningar registrerade efter öppettiderna eller på helger, behandlas senast nästföljande vardag. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra den angivna leveranstiden utan vidare. Eventuella prisändringar som sker efter beställningstiden kommer inte att vara retroaktivt. Om det har förekommit någon skrift eller tryckfel av betydande storlek från uppdragstagaren, i annonser, etc. och / eller i vår onlinebutik som är större än 15% av det normala försäljningspriset, kan uppdragstagaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa en beställning. Detta gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande. Sådana fel måste rättas till inom en rimlig tid efter att felet upptäckts.

3. Kundens skyldigheter
Den som är registrerad som en kund hos Leverantören skall vara ansvarig för betalningen av de tjänster som uppdragstagaren eller uppdragstagaren partners försörjning under dessa förhållanden. I detta ansvar ingår andras användning av Kundens tillgång, inklusive otillåten användning, om det inte kan bevisas att otillåten användning möjliggjordes genom försumlighet från uppdragstagarens sida.

4. Klagomål
Innan fel rapporteras till entreprenörer, bör kunden undersöka om felet orsakats av Kunden. Om kunden kan visa att produkten inte fungerar som uppdragstagaren har beskrivit det att göra, måste kunden meddela i god tid.

5. Korrigering
Leverantören skall så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om en defekt produkt, vidta åtgärder för att avhjälpa felet. Om kunden på eget initiativ vidtagit åtgärder för att avhjälpa fel i det som hade kommits överens om med uppdragstagaren, är detta på egen bekostnad.

6. Ångerrätt
Lagen gäller endast konsumenternas inköp. Eventuella kostnader av retur betalas av konsumenten, ref. Uttag lagen § 8 första stycket, bokstav i.

 

I princip finns det en ångerrätt. Ångerrätt används genom att fylla i och skicka en standardiserad mall för användning av ångerrätten (ångra mall ) till leverantören. Detta avtal beskriver villkor, tidsfrister och förfaranden för att använda sin ångerrätt, jfr ångerrätts lagen § 8 första stycket, bokstav h och § 20 första och andra stycket.

 

Ångertiden löper ut 14 dagar från den dag kunden får varan / i sin besittning.Ångerrättstiden löper ut 14 dagar från den dag då avtalet om tjänster ingicks, eller den dag då konsumenten får varorna i fysisk besittning.Genom att använda ångerrätt upphör tillbakadragande parternas skyldigheter att fullgöra avtalet.

 

Det är viktigt att notera att det inte finns någon tillbakadragande av produkter som tillverkas enligt kundens specifikationer eller som har synligt personlig touch, ref. Ångerrätts lagen § 22, första stycket, bokstav e. Detta kommer vanligtvis gälla namnetiketter och andra produkter konsumenten påverkar utformningen av.
Lagen gäller inte “när den totala kontraktssumman inklusive frakt och extra kostnader som konsumenten kommer att betala är 300 kr eller mindre”, jfr Ångerrätts lagen § 2, punkt 1, bokstav g.

7. Extraordinära omständigheter
Leverantören är ansvarig för förlust av objektet, om det kan bevisas fel eller saknas. Detta gäller inte om leverantören visar att felet beror på omständigheter utanför leverantörens kontroll, och att leverantören kunde inte rimligen undvika eller övervinna följderna av. Genom slutanvändares villkor inte kan vara mindre förmånliga än villkoren i lagen. Lagen om konsumentköp.

8. Förändring av villkoren
Leverantören förbehåller sig rätten att ändra villkoren nedan som en följd av förändringar i lagstiftningen.

9. Tvister och tillämplig lag
Norsk lag skall tillämpas på eventuella tvister som följer av order och leveranser av uppdragstagaren. Tvisterna omfattas av de vanliga domstolarna vid Sör- Trøndelag tingsrätt som laga domstol.

10. Förbehåll
Tillverkaren reserverar sig för skrivfel och eventuella prisändringar. Bilder som används på uppdragstagarens hemsida är inspiration och kan skilja sig från produktens verkliga utseende.

11. Integritet
Vi behöver ditt namn, adress och e-post när du handlar hos leverantören. Informationen lagras i samband med redovisning, skatt, kommunikation med kunden och eventuell reklamation.

 

För betalningar via faktura eller kort håller vi ingen information utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa en effektiv hantering av eventuella problem med belastning, eller upphävande av bokning och kreditering.

 

Läs mer om personskydd här

12. Upphovsrätt
Leverantör eller partner till säljaren, har alla rättigheter till innehållet på dessa webbplatser. Dessa skyddas av, bland annat, upphovsrätt, marknadsföring och varumärkeslagstiftning. Detta innebär att både framstegsätt, varumärken, företagsnamn, produktnamn, information om produkter, bland annat omnämnandet av produkter och vikt, bilder / grafik, design och layout och annat innehåll på dessa platser under inga omständigheter kan laddas ner, kopieras eller användas på något annat sätt utan uttryckligt och skriftligt medgivande från leverantören.

 

 

Nordic print

405 70 Göteborg

E-post: post@nordicprint.se

VAT-nr.: SE502067351201

 • - Lina
  Snabbt och bra, vi har använt dessa klisternamnlappar i över 10 år ???
 • - Malin
  Namnlapparna gör det lätt att namna barnens alla kläder eller saker snabbt.
 • - Carina
  Bästa klisterlapparna vi provat. De är mjuka och följsamma med tyget, och sitter därför bra. Kan vara lite svåra att hantera först, innan man vänjer sig vid att de lätt viker sig pga att de är så mjuka. Men nu använder vi bara dessa!
 • - Chantal H
  Jag rekommenderar 100%! Alltid glada med deras print namnlappar som tål väldigt bra tvättmaskin och torktumlare. Jag brukar att tvätta barnkläderna på 40 graders och 1800 spin utan problem. Jag markerar även strumporna med den och det håller sig ganska länge. Snabbt leverens och smidigt att betala på en gång via Swish!
 • - Emelie J
  Snabb leverans och bra att kunna se och göra designen själv! Kommer lätt att göra fler beställningar här.